EXTINTORES ABC
 
 
 
 
 
 
 
( )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tapón toma siamesa
 
 
 

Tapón toma siamesa

 
Tapón toma siamesa
Tapón toma siamesa

 
 
 
Cant.
 
 
 
*